icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-right icon arrow-up icon bars logo of american-express logo of visa logo of mastercard logo of paypal icon stripe logo of discover icon credit-card icon mail icon facebook icon rss icon google-plus icon instagram icon linkedin icon phone icon pinterest icon play-btn icon add btn icon search icon shopping-cart icon tag icon close little close icon icon trash icon user icon vimeo icon whatsapp icon youtube icon oxxo icon spei icon twitter icon fancy icon grid view icon list icon like icon tumblr logo of diners
Shopping Cart
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos

Recursos Públicos - 2022 - 3er Trimestre

 • Aguascalientes 106 BIS | ver
 • Aguascalientes 132 | ver
 • Baja California 132 | ver
 • Baja California 135 | ver
 • Baja California Sur 132 | ver
 • Baja California Sur 135 | ver
 • Campeche 132 | ver
 • Campeche 135 | ver
 • Chiapas 132 | ver
 • Chiapas 135 | ver
 • Chihuahua 84 XVIII | ver
 • Chihuahua 132 | ver
 • Coahuila 108 | ver
 • Coahuila 135 | ver
 • Colima 132 | ver
 • Colima 132 2da | ver
 • Colima 135 | ver
 • Colima 135 2da | ver
 • Durango 132 | ver
 • Durango 135 | ver
 • Guanajuato 132 | ver
 • Guanajuato 135 | ver
 • Hidalgo 108 | ver
 • Hidalgo 132 | ver
 • Hidalgo 135 | ver
 • Jalisco 132 | ver
 • Jalisco 135 | ver
 • Morelos 132 | ver
 • Morelos 135 | ver
 • Nuevo León 108 | ver
 • Nuevo León 132 | ver
 • Nuevo León 135 | ver
 • Oaxaca 131 | ver
 • Oaxaca 132 | ver
 • Oaxaca 132_ | ver
 • Oaxaca 135 | ver
 • Oaxaca 152 | ver
 • Puebla 132 | ver
 • Puebla 106 BIS | ver
 • Querétaro 132 | ver
 • Querétaro 135 | ver
 • San Luis Potosí 132 | ver
 • San Luis Potosí 135 | ver
 • Sinaloa 132 | ver
 • Sinaloa 135 | ver
 • Sinaloa 152 | ver
 • Tabasco 132 | ver
 • Tabasco 135 | ver
 • Tamaulipas 132 | ver
 • Tlaxcala 132 | ver
 • Tlaxcala 135 | ver
 • Yucatán 132 | ver
 • Yucatán 135 | ver
 • Yucatán 152 | ver
 • Zacatecas 132 | ver
 • Zacatecas 108 | ver
 • Zacatecas 152 | ver
 • Oficinas Normativas 132 | ver
 • Oficinas Normativas 135 | ver
Transparencia
SEP
INAI
fovissste
fovissste