icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-right icon arrow-up icon bars logo of american-express logo of visa logo of mastercard logo of paypal icon stripe logo of discover icon credit-card icon mail icon facebook icon rss icon google-plus icon instagram icon linkedin icon phone icon pinterest icon play-btn icon add btn icon search icon shopping-cart icon tag icon close little close icon icon trash icon user icon vimeo icon whatsapp icon youtube icon oxxo icon spei icon twitter icon fancy icon grid view icon list icon like icon tumblr logo of diners
Shopping Cart
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos

Recursos Públicos - 2022 - 2do Trimestre

 • Aguascalientes 135 | ver
 • Aguascalientes 106 | ver
 • Aguascalientes 106 BIS | ver
 • Aguascalientes 116 | ver
 • Aguascalientes 140 | ver
 • Baja California 84 | ver
 • Baja California 106 | ver
 • Baja California 106 BIS | ver
 • Baja California 116 | ver
 • Baja California 135 | ver
 • Baja California 140 | ver
 • Baja California Sur 84 | ver
 • Baja California Sur 106 | ver
 • Baja California Sur 106 BIS | ver
 • Baja California Sur 116 | ver
 • Baja California Sur 135 | ver
 • Baja California Sur 140 | ver
 • Baja California Sur 152 | ver
 • Campeche 106 | ver
 • Campeche 106 BIS | ver
 • Campeche 116 | ver
 • Campeche 131 | ver
 • Campeche 131_ | ver
 • Campeche 135 | ver
 • Chihuahua 84 fracción XVIII | ver
 • Chihuahua 106 | ver
 • Chihuahua 106 BIS | ver
 • Chihuahua 116 | ver
 • Chihuahua 135 | ver
 • Chihuahua 140 | ver
 • Coahuila 106 BIS | ver
 • Coahuila 116 | ver
 • Colima 106 | ver
 • Colima 106 BIS | ver
 • Colima 116 | ver
 • Colima 135 | ver
 • Durango 106 | ver
 • Durango 106 BIS | ver
 • Durango 116 | ver
 • Durango 135 | ver
 • Estado de México 84 fracción XVIII | ver
 • Estado de México 106 | ver
 • Estado de México 106 BIS | ver
 • Estado de México 135 | ver
 • Guanajuato 106 | ver
 • Guanajuato 106 BIS | ver
 • Guanajuato 116 | ver
 • Guanajuato 135 | ver
 • Guerrero 135 | ver
 • Hidalgo 135 | ver
 • Michoacán 140 | ver
 • Morelos 135 | ver
 • Nayarit 106 | ver
 • Nayarit 116 | ver
 • Nayarit 135 | ver
 • Nayarit 140 | ver
 • Nuevo León 106 | ver
 • Nuevo León 106 BIS | ver
 • Nuevo León 116 | ver
 • Nuevo León 135 | ver
 • Nuevo León 140 | ver
 • Oficinas Normativas 106 | ver
 • Oficinas Normativas 116 | ver
 • Oficinas Normativas 135 | ver
 • Puebla 106 | ver
 • Puebla 116 | ver
 • Puebla 135 | ver
 • Querétaro 106 | ver
 • Querétaro 106 BIS | ver
 • Querétaro 116 | ver
 • Querétaro 135 | ver
 • Quintana Roo 106 | ver
 • Quintana Roo 106 BIS | ver
 • Quintana Roo 116 | ver
 • Sinaloa 106 | ver
 • Sinaloa 116 | ver
 • Sinaloa 135 | ver
 • Sonora 106 | ver
 • Sonora 106 BIS | ver
 • Sonora 116 | ver
 • Sonora 140 | ver
 • Tabasco 106 | ver
 • Tabasco 106 BIS | ver
 • Tabasco 116 | ver
 • Tabasco 131 | ver
 • Tabasco 135 | ver
 • Tamaulipas 106 | ver
 • Tamaulipas 106 BIS | ver
 • Tamaulipas 116 | ver
 • Tlaxcala 106 | ver
 • Tlaxcala 106 BIS | ver
 • Tlaxcala 116 | ver
 • Tlaxcala 135 | ver
 • Tlaxcala 140 | ver
 • Yucatán 106 | ver
 • Yucatán 106 BIS | ver
 • Zacatecas 106 | ver
 • Yucatán 132 | ver
 • Zacatecas 106 BIS | ver
 • Zacatecas 116 | ver
 • Zacatecas 135 | ver
Transparencia
SEP
INAI
fovissste
fovissste